โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
ลำดับ
ชั้นเรียน
1
- มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 Gifted
2
- มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 วิทย์ - คณิต
3
- มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ศิลป์ - อังกฤษ
4
- มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ศิลป์ - อังกฤษ - จีน (เลือกอังกฤษ)
5
- มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ศิลป์ - อังกฤษ - จีน (เลือกจีน)
6
- มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 สหศิลป์ (เลือกศิลปะการประกอบอาหาร)
7
- มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 สหศิลป์ (เลือกเทคโนโลยี)
8
- มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 สหศิลป์ (เลือกดนตรีและการแสดง)