โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
ลำดับ
ชั้นเรียน
1
- มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 GP
2
- มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 MSEP
3
- มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 MSEP
4
- มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ECP (เลือกจีน)
5
- มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ECP (เลือกอังกฤษ)
6
- มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ความถนัดทางอาชีพ (เลือกอาหาร)
7
- มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ความถนัดทางอาชีพ (เลือกดนตรี)
8
- มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ความถนัดทางอาชีพ (เลือกเทคโนโลยี)