สารสนเทศนักเรียนรายบุคคล/ผลการเรียน


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
School Web-based Information System : ACU

 
 
Student ID :
Password :
        
 

ID นักเรียน เติม s ตามด้วยรหัสประจำตัวนักเรียน ตัวอย่าง s12345
Pass นักเรียน เติม p ตามด้วยรหัสประจำตัวนักเรียน ตัวอย่าง p12345

 
 
 
 

 
 

Assumption College Ubonratchathani : 500 Chayangkool Rd., Ubonratchathani 34000, Thailand.
Tel. (0)-4528-4444 Tel.(0)-8372-91843 Fax. (0)-4531-3440

website : http://www.acu.ac.th Facebook : https://www.facebook.com/ACU2508